tel. 0606 347 221, e-mail: biuro@rp-tech.pl, www: http://www.rp-tech.pl, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C

Technologia

Technologia FDM

Rapid Prototyping są to addytywne technologie umożliwiające uzyskanie fizycznego modelu projektowanego przedmiotu na podstawie jego modelu 3D w systemie CAD. Niezależnie od metody jaką zostanie wykonany rzeczywisty model, zapis systemu CAD jest konwertowany do formatu STL, będącego nieformalnym językiem tej technologii. Następnie dokonuje się poprzecznego (płaszczyzna XY) podziału modelu na warstwy, których grubość, w przypadku technologii FDM, uzależniona jest od wielkości dyszy modelowej zastosowanej do budowy części. Czas wykonania rzeczywistego modelu metodami Rapid Prototyping jest niewspółmiernie krótszy w porównaniu do standardowych metod obróbki ubytkowej, przez co technologia ta stworzyła nowe możliwości przed konstruktorami i projektantami. Wraz z rozwojem  metod Rapid Prototyping zaczęły pojawiać się nowe strategie projektowe bazujące na wytwarzaniu prototypów w poszczególnych stadiach procesu projektowania. Stało się to możliwe dzięki obniżeniu kosztów wytworzenia modelu oraz znacznym skróceniu czasu jego wykonania. Metodami Rapid Prototyping tworzone są zarówno modele poglądowe jak i elementy funkcjonalne, używane bezpośrednio do konstrukcji maszyn lub urządzeń oraz takie znajdujące zastosowanie np. w procesach odlewniczych.

Jedną z metod szybkiego prototypowania jest metoda FDM (Fused Deposition Modeling).

FDM jest techniką Rapid Prototyping polegającą na wytłocznym osadzaniu uplastycznionego materiału modelowego oraz podporowego za pomocą dwudyszowej głowicy. Materiał jest osadzany na platformie roboczej, obniżającej się stopniowo wraz z nakładaniem kolejnych warstw uplastycznionego materiału (w postaci nitek) tworzących model, zgodnie z ułożeniem kolejnych warstw elektronicznego modelu formatu STL. Dysza nakładając uplastyczniony materiał porusza się nad platformą w płaszczyźnie XY, platforma wykonuje ruch przestawczy wzdłuż osi Z.

 

Modele wykonywane są z tworzyw termoplastycznych, najczęściej stosowanymi materiałami podczas wytwarzania modeli są PC (poliwęglan), PC-ISO (poliwęglan do zastosowań medycznych) ABS (akrylonitrylo - butadien - styren) oraz ich modyfikację np. ABSi (metakrylan metylu ABS),  i mieszaniny takie jak PC-ABS. Materiał może być dostępny w kilku barwach: białej, czarnej, czerwonej, niebieskiej, zielonej, żółtej i szarej.

 

Urządzenia FDM należą do grupy najdokładniejszych maszyn RP dostępnych na rynku. Za ich pomocą możliwe jest wykonywanie modeli, których ścianki mają grubość zaledwie 0,6 mm, minimalne średnice wykonywanych walców wynoszą ok. 0,75 mm. Własności wytrzymałościowe otrzymanych modeli porównywane są z elementami otrzymywanymi metodą wtrysku. Powstałe modele łatwo można poddawać obróbce polegającej na szlifowaniu, wierceniu czy też malowaniu.

 

 Główne zastosowania metody FDM:

 

budowa funkcjonalnych elementów urządzeń technicznych np. obudowy, turbiny,

 

tworzenie prototypów złożonych urządzeń.

Technologia szybkiego prototypowania FDM, znajduje zastosowanie nie tylko w dziedzinie Budowy Maszyn, ale również we wzornictwie przemysłowym, badaniach ergonomii, architekturze (wizualizacje budynków a nawet całych osiedli). Coraz powszechniej stosuje się również technologię FDM w medycynie (protetyka, chirurgia kostna itp.).

Najnowsze realizacje

Technologia FDM

FDM to technologia, która została opatentowana przez Stratasys pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku. FDM to jedyna technologia druku 3D wykorzystująca produkcyjne termoplasty, które gwarantują wysoką wytrzymałość mechaniczną, termiczną czy chemiczną.

Technologia PolyJet

Proces drukowania w PolyJet jest bardzo podobny do klasycznego drukowania tuszem, tyle że zamiast nakładania kropli na papier, drukarka nakłada krople fotopolimeru na stół roboczy i utwardza go światłem UV.

 

Szybkie prototypowanie

Metoda szybkiego wykonywania prototypów to produkcja pojedynczych egzemplarzy rzeczy, w celu ich testowania, badania lub dalszego rozwijania.

Czym jest druk 3D

Drukowanie 3D lub inaczej wytwarzanie przyrostowe to proces budowania trójwymiarowych części bezpośrednio na podstawie modeli komputerowych. Obiekt, który ma zostać stworzony, dzielony jest w specjalnym oprogramowaniu na poziome warstwy o bardzo małej wysokości. Po rozpoczęciu pracy drukarki nakładają na siebie kolejne warstwy modelu, aż do zakończenia pracy.

   Odwiedź nasz profil na Facebooku